1.7.2018 Kuurna Ry Hallituksen kokous

Sahtiopisto 1.7.2018 klo 18.00

Läsnä: Arto Peltomaa, Ari Kuusimäki, Matti Eloranta, Heikki Rajahaka, Ilpo Leivo, Ake Teikari
ja Hannu Väliviita, rahastonhoitaja, Tuula Harju sihteeri.

1. Hannu Väliviita avasi kokouksen ja valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi

2. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi  tekstiviestillä hallituksen jäsenille ja  päätösvaltaiseksi, kun hallituksen jäsenistä oli läsnä 6 jäsentä.

3. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Ake Teikari ja Arto Peltomaa

4. Valittiin yhdistykselle varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja toimikaudelle 2018.
Varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Ilpo Leivo, sihteerin tehtäviä vielä vuoden ajan sitoutuu hoitamaan Tuula Harju sekä Hannu Väliviita jatkaa vielä vuoden verran rahastonhoitajana.

5. Lauhan spelit –kulttuuritapahtuma Lauhasarvessa heinäkuun 18.7.2018.
Todettiin, että Kuurna Ry on osallistunut Lauhan Spelit –tapahtumaan jo usean vuoden ajan, ja saanut hieman myyntituloja sahdin myynnillä.  Kuurna ry osallistuu myös tänä vuonna tapahtumaan omalla panostuksellaan. Hannu esitteli uutta toimintamallia sahdin myyntiluvan saamiseksi koko vuodeksi yhden tapahtuman sijaan, tämän mahdollistaa uusi alkoholilaki. Hannu oli selvittänyt asiaa Jouko Ylijoen kanssa, jonka myyntiluvalla on aikaisemmin  myyty sahtia speleissä. Tarjoiluhenkilökunnan ei tarvitse olla luvanvaraista henkilökuntaa, vaan siihen kelpaa muu henkilö. Ake Teikari selvittää, voidaanko lupahakemuksessa käyttää anniskeluoikeudet omaavaa Taru Teikaria. Hallitus selvittää sahdin kaatajat Spelit-tapahtumaan.

Tilaisuuteen tarvitaan myös järjestysmiehiä ainakin 2 -3 hlöä, joista ainakin yhdellä pitää olla järjestysmieskortti. Vapaaehtoisia ilmoittautui hallituksen jäsenistä Ilpo Leivo ja Matti Eloranta, Ilpo lupautui kysymään poikaansa Mattia, mukaan pyydetään myös Olli Hurttasaloa ja Anneli Teikari lupautui myös vuorottelemaan järjestysmiehenä.

Keskusteltiin myös oluen myynnin tuomista tilaisuuteen, mutta päädyttiin kielteiseen kantaan tässä kohdin.

Sahdin myyntialue on opiston katoksen alla ja rajataan köysillä rakennetolppien vaurioiden estämiseksi.

Hannu selvittää mahdollisuutta saada Spelien esiintyjiä soittamaan myös sahtiopiston tiloissa talkoohengessä.

Sahdin valmistajille maksetaan osuus myyntituloista, n. 3 euroa litralta. Pikkupadan vuokraa ei peritä myyntisahdin valmistajalta.

Talkoolaisille lunastetaan alueen kenttälippu, jotta pääsee mahdollisuuksien mukaan kuuntelemaan konsertteja.

6. Sm-kisat Karvia 4.8.2018
Suunniteltiin ennakkojärjestelyjä peräkonttipaikan rakentamiseksi tarkoituksena saada ulkoiset puitteet tukemaan yhdistyksen perinnearvoja. Hyödynnettäisiin Heikki Rajahaan omistamaa asuntoautoa, linja-autoa, paikan tekemiseen. Ari kysyy jälleen etutelttaa Jukka Pitkärannalta, jonka suojiin asetetaan rekvisiittaa, mm Hannulta iso, perinteinen puusahtitynnyri sahdin jakeluun, pöytä ja kevyitä tuoleja hankitaan. Lisäilmettä saadaan ruissiikoista, joita Ilpo hankkii Pentti Kohtamäeltä, Ake toimittaa muutaman saunavihdan myös.

Hannu tilaa DB-tarra yhtiöstä baderollit sahtiopiston esittelyrekvisiitaksi, johon kuvat sahtiopiston rakennuksista sekä näyttävä Kuurna ry:n nimitarra teltan yläosaan kiinnitettäväksi.
Keskustelua käytiin yhteiskuljetuksesta, ja todettiin, että kuljetus on syytä järjestää samalla tavalla kuin edellisenä vuonna, ilmoitetaan lähtö- ja paluuaikataulut. Hannu on yhteydessä Aaro Mäkelän linja-autoyhtiöön. Heli Vanhataloa pyydetään tekstaamaan ilmoitus kyydityksestä esille Isojoen markkinoille, jotta tietoa saadaan myös ulkopuolisille halukkaille.

7. Sahtikaraoke
Kuurna ry:n saatua sahdin myyntilupa vuodeksi, voitaisiin tulonhankkimistapahtumana järjestää opiston tiloissa karaokeiltoja. Olli Hurttasalo omistaa ko. laitteet ja hyödynnettäisiin Ollin osaamista tapahtumassa. Sovittiin, että jäsenille järjestetään Sm-karaoke / rääppiäiset perjantaina 17.8.2018.

8. Krakovan reissu 15.9.2018
Sahtiseuran sihteeri oli ilmoitellut, että vielä on paikkoja 6:lle henkilölle ko. syysretkelle.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.


Kokouksen puolesta

Hannu Väliviita
puheenjohtaja

Tuula Harju
sihteeri